Kamrooz.com
امروز : پنجشنبه04 بهمن 1397 برابر با 17 جمادي‌الاول 1440 و 24 ژانویه 2019

    

 

 

 

 

 

 

 

Get our toolbar!

ارتقاي جايگاه شوراها با آموزش اعضا مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

بيژن سوراني- با مشخص شدن اعضاي جديد شوراهاي دوره چهارم و شروع زمان براي آغاز فعاليت اين دوره، فرصت چندماهه‌اي باقي مانده است؛ فرصتي كه با توجه به ورود حدود سه‌چهارم اعضاي جديد، بستر مناسبي را به وجود آورده است تا اعضاي جديد كه از همه اقشار و تخصص‌هاي مختلف هستند با روند كاري شوراها آشنايي بيشتري پيدا كنند. به واقع برابر قانون قرار است شوراهاي دوره چهارم حدود چهار سال روي صندلي‌هاي شورا نشسته و بر روند تمامي امور بر شهرها و روستاها نظارت داشته باشند و با تصميم‌گيري و تصميم‌سازي مناسب، ضمن شناسايي دقيق مسائل و معضلات شهري و روستايي بتوانند براي حل اين مشكلات راهكار ارائه دهند. فرصت چهار ساله در كنار تجربه ۱۴ ساله سه دوره شوراها مي‌تواند بستر را براي اعضاي جديد شوراها فراهم سازد تا شهرها و روستاها را با توجه به ظرفيت‌هاي بالقوه و موجود در مسير توسعه و پيشرفت و آباداني قرار دهند. 

به واقع ورود افراد از صنوف مختلف به پارلمان‌هاي محلي (شوراها) از يكسو فرصت مناسبي است تا اين افراد به تمام مسائل و مشكلات شهري ورود كرده و بتوانند جهت رفاه و آسايش و آرامش شهروندان كارهاي مناسبي را انجام دهند و از سوي ديگر لازم و ضروري است تا افراد تازه‌وارد به شوراها با روند كاري شوراها و قوانين و حد و حدود اختيارات شوراها بيش از گذشته آشنا شوند چراكه آگاهي از اين موارد مي‌تواند زمينه را براي فعاليت مطلوب‌تر شوراها فراهم سازد. 

بر اين اساس لازم است تا متوليان شوراها در وزارت كشور به اين مهم اهتمام ويژه‌اي نمايند، اين امر مي‌تواند ضمن تقويت روند تصميم‌گيري خردجمعي بر ارتقاي جايگاه شوراها نيز مؤثر واقع شود.
با پايان سه دوره فعاليت شوراها ديگر زمان آزمون و خطا در شوراها بايد به كمترين ميزان ممكن روي دهد چراكه حضور گسترده شهروندان در پاي صندوق‌هاي آراي شوراها نشان از مطالبات بيشتر شهروندان دارد. به واقع توقع شهروندان اعضاي شوراها بسيار فراتر رفته است بر اين اساس لازم است تا در يك برنامه جمعي، بحث آموزش شوراها در كشور به اجرا درآيد. 

آشنايي به مسائل شوراها مي‌تواند زمينه را براي آگاهي از مسائل شهري و شهرداري نيز به بهترين شكل ممكن فراهم سازد، بر اين اساس ارائه آموزش مي‌تواند ظرفيت شوراها را نيز افزايش دهد.
براي توسعه پيشرفت شهرها به خصوص شهرهاي كوچك اين امر يعني آموزش اعضاي شوراها مي‌تواند نمود بيشتري داشته باشد چرا شهرهاي كوچك همواره به دليل نگاه‌هاي سليقه‌اي به شوراها از يك عقب‌ماندگي تاريخي رنج برده و مي‌برند.
با اين حال هرگونه سطحي‌نگري به امر آموزش و ارتقاي جايگاه شوراها مي‌تواند عواقب نامطلوبي بر شهرها و شهروندان تحميل كند.

 

اضافه‌ كردن نظر