Kamrooz.com
امروز : شنبه27 بهمن 1397 برابر با 10 جمادي‌الثاني 1440 و 16 فوریه 2019

    

 

 

 

 

 

 

 

Get our toolbar!

اخلاق انتخاباتي بر مباني آموزه هاي ديني مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

صفي الله شاه قلعه - ارزش هاي اخلاقي، نقش بسزايي در زندگي بشر دارد، که رعايت آن در زندگي سياسي باعث تفاهم، تساهل و احترام به يکديگر

مي شود و بي توجهي به آن باعث سلب حقوق ديگران است. از آنجايي‌که اخلاق و سياست رابطه مستقيم با يکديگر داشته و دارند رعايت بايدها و نبايدهاي اخلاقي در انديشه و عمل سياسي حائز اهميت و تأثيرگذار است. امام خميني(ره)، انقلاب اسلامي ايران را بر محوريت اخلاق ترسيم کرد.

اهميت نقش دادن مردم در تمام صحنه هاي انقلاب اثبات کننده آن است و اين سياست، در جهت حفظ کرامت انساني افراد در جامعه است. با بررسي وضعيت سياسي گذشته، درمي يابيم که گاها هر يک، ابزاري در اختيار ديگري بوده است.وقتي سخن از اخلاق انتخاباتي به ميان
مي آيد، نخستين چيزي که به ذهن مي آيد، مراعات عفت عمومي، حرمت و حيثيت افراد و مراعات آبروي اشخاص در روند انتخابات و حتي بعد از انتخابات است. از آنجايي که رويه انتخابات در نظام جمهوري اسلامي ايران، مبتني بر حضور شايستگان در مسئوليت مناسب و جايگاه در خور است، بنابراين، هر کسي مي بايست به بيان توانايي ها و شايستگي هاي خود اشاره کند و اجازه دهد تا انتخاب کنندگان با توجه به اين صلاحيت ها و شايستگي ها به گزينش دست زنند.

هر چند که تعريف از خود امري پسنديده نيست، ولي بيان  توانمندي ها و شايستگي ها براي قرار گرفتن در مسئوليت، امري لازم و پسنديده است؛ زيرا در جامعه اسلامي هر شهروندي مسئوليت دارد تا در بهترين و شايسته ترين جايگاه قرار گيرد و مسئوليت خود را در قبال جامعه به انجام برساند. مشارکت فعال در عرصه هاي مختلف جامعه، خود نوعي عمل به معروف و از مصاديق امر به معروف و نهي از منکر است. اين مشارکت، از انتخاب کردن تا انتخاب شدن را شامل مي شود. همان گونه که اميرمومنان علي(ع) مي فرمايد که حضور ايشان در رهبري، به سبب تعهدي است که خداوند از عالمان و دانشمندان گرفته است و مي بايست در اين عرصه حضور فعال داشته باشد، همچنين هر کسي ديگر در هر مسئوليتي که احساس مي کند توانايي و شايستگي آن را دارد، مي بايست حضور يابد و مسئوليت و نقش اجتماعي خود را به درستي انجام دهد. در دنياي امروز انتخابات به عنوان نماد شرکت مردم در سرنوشت خود و مظهر آزادي شناخته شده و در جامعه جهاني نيز جزئي از فرهنگ شده است.

در جمهوري اسلامي ايران هم انتخابات به عنوان مظهر آزادي، حق انتخاب و مشارکت عمومي در اداره امور و سرنوشت خود نهادينه گرديده و جمهوري اسلامي نسبت به عمر پربرکت خود بيشترين انتخابات را با حضور پرشکوه مردم برگزار کرده است. اگر اين امر اجتماعي در مسير صحيح و تکامل قرار گيرد و در هر دوره عيب و نقص هاي آن مرتفع گردد، انتخاب هاي آينده سالم تر برگزار مي گردد، لذا آراسته شدن به فضايل اخلاقي براي مردم و نيز براي انتخاب شوندگان پسنديده و ضروري است. حوزه سياست از جمله حوزه هايي است که طرح مباحث اخلاقي در آن ضروري مي نمايد، هرچند ارتباط دادن ميان حوزه اخلاق و حوزه سياست قدري پيچيده تر از ديگر حيطه هاي مشابه است اما از نظر جامعيت دين و همه شمولي آن نمي توان به تفکيک ميان آن دو مقوله و عدم ارتباط آنها حکم داد، چرا که ناخواسته به نوعي
انديشه هاي غيرديني گرايش پيدا خواهد کرد. به هر حال در مقوله انتخابات و تبليغات انتخاباتي بايد اصولي را مراعات کرد.

در اينجا شايسته است به برخي از اصول حاکم بر تبليغات انتخاباتي با توجه به معيارهاي ديني و اخلاقي اشاره شود. اولين مورد اصل صداقت است دروغ در اسلام بسيار مورد نکوهش قرار گرفته است لذا بايد مسئله راست گويي در تبليغات انتخاباتي، مورد توجه قرار گيرد.

دومين مورد اصل حرمت شخصيت هاست از آنجا که شخصيت ها و رجال سياسي و اجتماعي اعم از حوزوي و دانشگاهي، سرمايه هاي ملت محسوب مي شوند لذا حفظ حرمت آنها از واجبات اجتماعي است. بنابراين حفظ حرمت اشخاص در تبليغات انتخاباتي از اصول مسلمي است که بايد مورد توجه همگان قرار گيرد.

اصل سومي که بايد اشاره کرد اصل اميدزايي و نشاط آفريني در سطوح جامعه مي باشد. در تبليغات انتخاباتي بايد از گفتن کلماتي که موجب ياس و نااميدي ملت مي شود به شدت پرهيز کرده و با ارائه راهکارهاي عملي جهت حل مشکلات اجتماعي، روح اميد و نشاط و حرکت به سوي حل مشکلات را در ملت دميد.

اصل چهارم زير سئوال نبردن کارهاي خوب و مثبت مي باشد. در تبليغات انتخاباتي بايد مراقب بود کارهاي خوب و ارزشمندي که ديگران انجام داده اند زير سئوال نرود و حق آنها در اين زمينه ضايع نگردد. بدون شک اثبات توانايي، قابليت ها و شايستگي هاي نامزد انتخابات امري لازم و ضروري است و اگر تلاش ها به آنجا بينجامد که رعايت صداقت در گفتار و ادعا، جزء اصول انتخاباتي تلقي شود، يقينا هدف اصلي تبليغات چيزي جز اين نيست، توجه به اينکه نامزدهاي انتخاباتي بازيگر اصلي عرصه انتخابات هستند، قطعا پرهيز از بداخلاقي ها، تخريب و هتک حرمت، جريانات، احزاب و کانديداهاي نمايندگي مجلس از جريانات و طيف هاي مختلف مي تواند سلامتي کامل انتخابات را در پي داشته باشد. مقام معظم رهبري در خصوص اخلاق انتخاباتي
مي فرمايند که در انتخابات با کرامت رفتار کنند همه چه آنهايي که نامزد مي شوند، چه آنهايي که طرفدار آنهايند، چه آنهايي که مخالف با بعضي از نامزدها هستند. جناحهاي مختلف کشور، بداخلاقي و بدگويي و اهانت و تهمت و اين حرفها را مطلقاً راه ندهند. اين از آن چيزهايي است که اگر پيش بيايد، دشمن از او خوشحال مي شود. بنابراين، کسي وارد انتخابات مي شود بايد به فکر مسئوليت و تکليف شرعي و الهي باشد حال چه در مقام انتخاب کننده باشد يا انتخاب شونده و معيارهاي الهي را در نظر بگيرد.

 

اضافه‌ كردن نظر